Сектор: Услуги

Банките в България

Класация на банките в България. Тук те са оценени по 5 ключови критерия от регистрирани потребители, според което се определя и техния среден рейтинг. Смятаме за важно да съберем достатъчно обратна връзка от голям брой потребители на банкови услуги, за да се ориентират хората в България за сигурността на парите си, надеждността на предлаганите услуги и не на последно място – за тяхната коректност и отношение по време на обслужване.

Изберете град:

Сортирайте по критерий:

Правила за начина на гласуване и оценяване

    Тази страница дава възможност на посетителите да разгледат най-популярните фирми и брандове в този сектор подредени по общ потребителски рейтинг от гласували регистрирани потребители. Фирмите могат да бъдат сортирани по азбучен ред, филтрирани по общински град или по рейтинга на един или няколко от 5 критерия за гласуване.

    Единствено след регистрация потребител има право да гласува. Оценяването на съответен Участник се извършва чрез даване на Индивидуален потребителски рейтинг - оценка от 1 до 10, където 1 е най-ниската и 10 е най-високата стойност. Гласуването се извършва поотделно за всеки един от показателите в съответната класация и задължително по всички показатели. Всеки Регистриран потребител може да дава оценка за не повече от 3-ма участници в рамките на една класация, за период от 30 календарни дни. Регистриран потребител не може да оценява един и същ Участник повече от веднъж в рамките на 30 календарни дни.

    Призоваваме всички регистрирани потребители, при ползването на функционалност за гласуване, да действат добросъвестно, като дадените оценки трябва да отразяват техни реални, лични впечатления на база потребителски опит от ползване продуктите, стоките и/или услугите на оценяваната Фирма или Бранд. Така ще съберем възможно най-реална информация и мнение за участниците, които ще бъдат полезни за всички посетители на сайта.

    След клик върху рейтинга, може да видите средна потребителска оценка по отделните критерии.

    Чрез клик върху знак „Сърце”, може да последвате съответния Участник в класация, като по този начин му предоставяте Вашия имейл и имате възможност да получавате най-новите му промоции, активности и полезна информация. Може да се отпишете от техния списък единствено след получаване на първи имейл от Фирмата, където най-отдолу по закон е предоставена тази възможност.

    В нашите класации ще срещнете Фирми и Брандове, които по тяхно желание имат активен профил и рекламна страница на сайта. Те се отличават от другите фирми с това, че името им е линк към тази рекламна страница и пред него е изобразено тяхното фирмено лого. На рекламната им страница ще намерите актуална информация, промоции и активности на фирмата, както и класациите, в които участват, рейтинга им към този момент, снимки, видеа, контакти и др.

Позиция Компания Рейтинг Гласувай
0.0 Качество
0.0 Условия
0.0 Коректност
0.0 Локация
0.0 Промоции
СПОДЕЛИ КЛАСАЦИЯТА

Банката като надежден и дългосрочен партньор, който отговаря на нуждите на клиентите

Банките поддържат различни видове услуги, които включват корпоративно банкиране, физически лица, инвестиции, електронни услуги и други. Те трябва да отговарят на нуждите на своите клиенти, за да постигнат устойчиво развитие. Поради развитието на технологиите, променящите се потребности на клиентите и правителствените разпоредби и политики, можем ясно да видим предизвикателствата, произтичащи от повишената конкуренция на пазара. Всяка банка има основна грижа да задоволи своите клиенти и да следи отблизо нивото им на удовлетвореност.

Банките в България променят, развиват и създават ефективни стратегии за определяне на различните параметри, влияещи върху качеството на услугата, за да увеличат броя на своите клиенти въз основа на конкурентната пазарна ситуация, като оценяват клиентската удовлетвореност по отношение на различните измерения. Качеството на услугата може да се разбира като цялостна оценка за определена услуга и степента, в която тя отговаря на очакванията.

Потребителите стават все по-взискателни и техните очаквания са се увеличили. В резултат на това банките в БГ трябва да бъдат ориентирани към клиента, да предоставят превъзходна стойност, да изграждат взаимоотношения. Поради повишената си осведоменост, клиентите често сравняват и са поставени пред дилема - трябва ли да продължат с текущата си банка или да преминат към друга. На днешния пазар, ако български банки не успеят да осигурят качество на продуктите и услугите, те губят клиенти в полза на други конкуренти.

Факторите, които оказват влияние при измерване удовлетвореността на клиентите:

  1. Професионални характеристики: обслужване навреме, услужливи служители, познания на персонала, учтивост; вдъхване на доверие у клиентите, лесни начини за получаване на услуги, повече възможности за обслужване, местоположение и комуникация с клиентите
  2. Грижа: подходящо поведение на служителите, желание за помощ, отклик на заявките, точен график, клонове на удобни места, добро работно време и разбиране на нуждите на клиентите
  3. Финансов аспект: лихвен процент, предлаган с разнообразие от банкови продукти и услуги и нисък риск
  4. Визуална идентичност: физически вид, спретнат външен вид на служителя, модерно оборудване и лесни за използване методи.

Има няколко важни области, в които отделните банки в България наистина могат да се откроят, като предоставят невероятно клиентско изживяване:

Индивидуално отношение

Хората искат персонално внимание и искат да изградят връзка със своята банка. Търговските банки трябва да положат усилия да опознаят своите клиенти, вместо просто да им пробутват продукт.

Последователно многоканално изживяване

В съвременното банкиране има много начини клиентите да взаимодействат с банка, включително онлайн и мобилно банкиране, на банкомат и по телефона. Банките трябва да отговорят на очакванията на клиентите си във всички канали.

Ефективно решаване на проблеми

Клиентите са разумни. Те знаят, че е възможен случаен проблем или злополука. Но те също очакват, че тяхната банка ще оправи ситуацията. Това означава бързо и ефективно отстраняване на проблема.

Резултатът от висока удовлетвореност на клиентите

Ясно и просто, резултатът е по-добри финансови показатели. Първо, настоящите клиенти са много по-склонни да отворят повече акаунти или да използват повече услуги, ако са имали като цяло положителен опит. Клиент само с разплащателна сметка може да добави спестовна сметка или да използва ипотечен кредит, когато купува дом. Второ, много по-вероятно е доволните клиенти да Ви препоръчат на други. Печалбата и растежът се постигат чрез лоялност на клиентите.

Подобряването на клиентското изживяване е най-добрият начин за разграничаване от конкуренцията и подобряване финансовото представяне на банката.